W jaki sposób może być opodatkowany przedsiębiorca otwierający agencję pośrednictwa pracy?

Agencją zatrudnienia określamy instytucję, która oferuje usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej lub doradztwa personalnego.
Pośrednictwo pracy, jest to udzielanie pomocy w pozyskaniu właściwego zatrudnienia lub odmiennej pracy zarobkowej.

integracja w firmie

Źródło: teamworking.com
Może to być również pomoc zwierzchnikowi w znalezieniu nowych członków personelu o konkretnych kwalifikacjach zawodowych. Prowadzenie agencji zatrudnienia reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Taka agencja pośrednictwa pracy żąda wpisu do ewidencji jednostek prowadzących biura (InOffice – małe biuro warszawa) zatrudnienia. Może się także zdarzyć tak, że wpis do takiego rejestru nie jest wymagany. W naszym kraju agencja pośrednictwa zatrudnienia może być prowadzona w jakiejkolwiek formie oprócz spółki partnerskiej. Spółka partnerska jest zarezerwowana dla wolnych zawodów. Osoba, która chciałaby prowadzić agencję pośrednictwa zatrudnienia ma do wyboru jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę jawną, spółkę komandytową albo spółkę akcyjną.
pośrednictwo pracy

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com
Przeważnie wybierany rodzaj działalności to wpis osoby fizycznej do CEIDG. Jest to tak zwana jednoosobowa działalność gospodarcza. W wypadku prowadzenia tego typu agencji w szerszym zakresie, trzeba zastanowić się nad spółkami osobowymi i kapitałowymi. Trzeba pamiętać, że kiedy zdecydujemy się na inną formę działalności gospodarczej niż jednoosobowa działalność albo spółka cywilna, powinniśmy liczyć się z bardziej skomplikowanymi formami prowadzenia księgowości. Agencję pośrednictwa pracy należy zarejestrować w CEIDG lub w KRS. Osoba, która zakłada agencję pośrednictwa zatrudnienia posiada do wyboru opodatkowanie na regułach ogólnych albo podatek liniowy. Gdy rozliczamy się na regułach ogólnych, w takiej sytuacji możemy odliczyć 18% podatku, jeżeli nasze przychody nie przekroczą 85 528 000.

Jeżeli jednak dochody byłyby wyższe, będziemy zmuszeni obliczyć 32% opodatkowania. Atutem reguł ogólnych jest okazję odliczenia ulg, jakie przewidziane są w ustawie oraz możliwość rozliczenia się z małżonkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*