Zgodnie z którymi zasadami powinno się odbywać zbieranie danych osobowych?

Dowolna osoba, która gromadzi dane osobowe i przetwarza je, powinna legitymować się jedną z podstaw prawnych, która legitymuje ten proces. Poza tym wobec tych osób, których dane dotyczą, musi być wypełniony informacyjny obowiązek.
Jeśli mamy w planach zbieranie danych osobowych, to nim zaczniemy proces przetwarzania ich, powinniśmy zatroszczyć się o wdrożenie rozwiązań, które legitymują przyszły proces przerobu takich danych.

Potrzebne jest posiadanie podstawy prawnej, która jest określona w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych do ich przetwarzania. Administrator danych osobowych poza tym powinien zrealizować obowiązek informacyjny, a przerabianie tych danych powinno się odbywać zgodnie z regułą adekwatności, celowości, terminowości, rzetelności oraz bezpieczeństwa. Czasami konieczne jest zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji w GIODO. Zasada adekwatności zakłada, że osobowe dane muszą być to dane niezbędne do realizacji celu, do jakiego były zebrane.

Jeśli masz zamiar poznać tego typu temat dokładniej i chcesz przeanalizować zagadnienie z innej perspektywy, to więcej znajdziesz w tekście (https://kadok.pl/drukarnia-online) wpisu, który jest w tym miejscu.

Bardziej znaczący zasięg danych osobowych może w większym stopniu precyzyjnie i efektywnie opisać osobę fizyczną, ale to przekłada się na większą wartość tego typu danych.

zbieranie danych osobowych

Autor: Bill Abbott
Źródło: http://www.flickr.com
dziecko

Autor: Alexander Lyubavin
Źródło: http://www.flickr.com
fotos - firma

Autor: Creative Commons Uruguay
Źródło: http://www.flickr.com
Zbierane dane osobowe muszą być przerabiane zgodnie z celem, do jakiego zostały zebrane. Niezwykle częstym naruszeniem reguły celowości jest wykorzystywanie ujawnionych w CEIDG danych w formie elektronicznej poczty osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą i przesyłania do niej ofert marketingowych. Formuła czasowości powiązana jest z formułą celowości oraz zakłada ona, że dane muszą przerabiane być tak długo, jak długo istnieje zamiar, do którego są one zbierane.

Zbieranie danych osobowych w sytuacji, gdy zamiar przerobu ich już został zrealizowany, będzie niezgodne z prawem. Przed początkiem zbierania danych osobowych warto jest określić okres po którym te dane będą usunięte. Zebrane dane osobowe przez admina muszą być prawidłowe merytorycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*