Przed podjęciem decyzji o wybraniu treningu, powinno się przeprowadzić analizę potrzeb w tym zakresie

Dokształcaniem można określić każdą formę doskonalenia pracownika, której zamierzeniem jest podniesienie poziomu jego wiedzy niezbędnych do realizowania zadań na jego obecnym, bądź też przyszłym stanowisku pracy. Wielość etapów w związku z organizacją i przeprowadzaniem postępowania przetargowego, do tego okresowo zmieniające się przepisy prawa oraz wchodzące nowe orzecznictwa KIO, wymaga nieustannego poszerzania i uaktualniania posiadanej praktyki.

Czasem, nawet mimo posiadanej już praktyki – nieodzowne okazuje się usystematyzowanie zdobywanego latami doświadczenia.

Kiedy uznasz, że znajdujący się w tym serwisie post jest godny uwagi, kliknij tu, a zobaczysz więcej ciekawostek podobnych materiałów.

Rynek usług szkoleniowych widzi w tym zakresie swoją okazję. Wystarczy wpisać w Internecie hasło – szkolenia z zamow. publicz., a można zostać niemalże zasypanym ofertami treningów.

kancelaria prawna

Autor: Nacho
Źródło: http://www.flickr.com

Tematyka warsztatów dopasowana jest do różnorodnych zapotrzebowań zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawców. W trakcie szkoleń, oprócz dostarczania wiedzy z zakresu prawa, wskazywane są rodzaje błędów dopuszczanych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz przykłady poprawnych praktyk i rozwiązań, ułatwiających bezbłędne i skuteczne przeprowadzanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Wiele firm przeprowadza szkolenia od wielu lat. Należy podkreślić, że firmy szkoleniowe są bardzo elastyczne, ukierunkowane na rozwój określonych kwalifikacji, zdolne do prowadzenia kursów w ramach takiej tematyki, na którą, rynek sygnalizuje aktualnie zapotrzebowanie.

Poprawnie zorganizowane szkolenia z prawa pracy, których tematyka spełnia oczekiwania pracowników, wpływają na podwyższenie stopnia ich kwalifikacji. W sytuacji szkolenia z prawa pracy, w szczególności nacisk położony zostaje na doskonalenie poprawnego przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych, przyjęć pracowników na stanowisku pracy, ocena ich pracy, w tym analiza umiejętności nagradzania i karania zatrudnionych. Szkolenia obejmują tematy procedur rozwiązywania umów o pracę. Tematy szkoleń obejmują zagadnienia związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy. Obejmują zagadnienia związane z przywilejami i powinnościami osób kierujących a dotyczących dyskryminacji, mobbingu. A także tematy związane z dyscypliną w stosunkach pracy oraz tematy związane z czasem pracy, urlopami wypoczynkowymi itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*