Kilka ważnych słów o emeryturach

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo po spełnieniu pewnych zasad przejścia na emeryturę. Organem, który wypłaca to świadczenie w naszym kraju jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

wizerunek - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawy emerytalne to tematy, jakimi zainteresowanych jest sporo osób. Sprawy emerytalne dotyczą bowiem nie tylko osób, które już przeszły na emeryturę, lecz także takich, którym do przejścia na emeryturę zostało wiele lat. Obecni emeryci głowią się przede wszystkim nad tym, czy będą mogli liczyć na podniesienie wysokości swojej emerytury, a te osoby, które mają dopiero po 30, czy czterdzieści lat myślą z kolei o tym, jak wysoką emeryturę mogą otrzymać. Osobom pracującym, którzy odchodzą na emeryturę należą się odprawy – rezerwy24.pl/rezerwy_na_odprawy_emerytalne. Każda firma powinna posiadać na ten cel odłożone określone środki. Taki obowiązek narzuca obowiązująca w naszym kraju ustawa nt. rachunkowości. Zgodnie z tą ustawą niezbędna jest okresowa wycena rezerw. Wycena rezerw może być zorganizowana przez biuro aktuarialne. Z usług tych biur (zobacz vat-7) najczęściej korzystają firmy, które zatrudniają większą liczbę zatrudnionych osób. Mniejsze mogą tej wyceny dokonać samodzielnie.

Znaczna większość osób ma możliwość odejść na emeryturę dopiero po osiągnięciu stosownego wieku emerytalnego. W 2013 roku został w Polsce zawyżony wiek emerytalny, ustawa zostanie najprawdopodobniej zniesiona przez sejm wybrany jesienią 2015 roku. Jeśli stanie się w ten sposób, wówczas nadal kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę po skończeniu 60 roku życia, a pięć pięć lat później, mówiąc krócej po sześćdziesiątych piątych urodzinach. Jeżeli ustawa nie będzie zniesiona to w tym wieku będą mogły odejść na emeryturę tylko osoby, które przyszły na świat przed 1 stycznia 1949. Inne osoby będą musiały pracować dłużej. Pracownicy pewnych grup zawodowych mają możliwość przejścia na emerytury wcześniejsze. Do tych pracowników należą między innymi nauczyciele, którzy są zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela – jak przebiega wycena rezerw. Do grupy pracowników, którzy mają możliwość przejścia na wcześniejsze emerytury przynależą także górnicy. Osoby, które osiągają wymagany pułap emerytalnego wieku otrzymają emeryturę po wniesieniu odpowiedniego podania w ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*