Co to jest ochrona danych osobistych i jakie to mogą być dane?

Jest to temat, o jakim ostatnio jeszcze więcej się pisze oraz mówi. Wzrasta także świadomość społeczeństwa dotycząca prawa zabezpieczenia swych danych osobowych. Również takich danych, które są powierzone podmiotom obcym.
Według ustawy RODO dane osobowe, to wszelkie dane, które dotyczą zidentyfikowanej lub prawdopodobnej do zidentyfikowania fizycznej osoby.

Witryna sklepowa

Autor: FaceMePLS
Źródło: http://www.flickr.com
Taka osoba ewentualna do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość określić moglibyśmy na podstawie identyfikacyjnego numeru albo ze względu na czynniki wyjątkowe, które definiują cechy takiej osoby. Są to cechy fizyczne oraz umysłowe, kulturowe, społeczne lub ekonomiczne. Dane osobowe czasami są to pojedyncze informacje przykładowo nr PESEL lub numer NIP, które zezwalają na odniesienie się do określonej osoby. W większej części przypadków pojedyncza informacja to nie będą dane osobowe, gdyż są one zbyt ogólne lub mogą być też zaszyfrowane. Dopiero zestawienie tych informacji z dodatkowymi danymi zezwala na identyfikację danej osoby.

granie w pasjansa na komputerze

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
ochrona danych

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Ochrona danych osobistych jest to ochrona danych, które dotyczą ludzi fizycznych przez podmioty, które dysponują tymi danymi. Zarówno chodzi tutaj o pojedyncze informacje, które stanowią informacje osobowe, ale także o kompletne zbiory informacji. Ten obowiązek wynika z zapisu regulacji prawnych, ponieważ dowolna osoba jest uprawniona do zabezpieczenia (gaśnice Warszawa) danych osobowych. Jest to zabezpieczenie takich informacji przed ich wyciekiem, utratą lub przed niepowołanym dostępem. Ogólnie mówiąc, jest to niedopuszczenie do takiej sytuacji, żeby informacje te nie były przetwarzane przez osoby, które nie są do tego upoważnione.

Regulacje o ochronie danych osobowych nie definiują konkretnego rodzaju zabezpieczenia, gdyż to co odnajdzie zastosowanie dla przykładu w biurze rachunkowym, może nie być już skuteczne w ogromnej korporacji. Dobór odpowiednich zabezpieczeń uzależniony jest od danej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*